当前位置:  > 句子
深浅枫如被酒红,杉松偃蹇翠浮空。残秋景物秾春色,烘染丹青见化工。
Shēnqiǎn fēng rú bèi jiǔ hóng, shān sōng yǎn jiǎn cuì fú kōng. Cán qiū jǐngwù nóng chūnsè, hōng rǎn dānqīng jiàn huàgōng.
发布时间: 2021-06-14
更多您感兴趣的句子
微信扫一扫关注抄句子