当前位置: 首页 > 句子
夜戚戚,偶有微风掠过,你听,在心海桑田的那端,那一声声叮咛,来自着远方,亦如那时光的告白,释绎着风花雪月的念,于千思万绪便陶醉在一盏茶的清香里,淡淡的气息,浅浅的清香,瞬间,羽化了夜的薄凉。
Yè qī qī, ǒu yǒu wéifēng lüèguò, nǐ tīng, zàixīn hǎi sāngtián dì nà duān, nà yīshēng shēng dīngníng, láizìzhe yuǎnfāng, yì rú nà shíguāng de gàobái, shì yìzhe fēnghuāxuěyuè de niàn, yú qiān sī wàn xù biàn táozuì zài yī zhǎn chá de qīngxiāng lǐ, dàndàn de qìxí, qiǎn qiǎn de qīngxiāng, shùnjiān, yǔhuàle yè de báo liáng.
发布时间: 2020-07-24
更多您感兴趣的句子
微信扫一扫关注抄句子